ترجمه Launghing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براه‌ اندازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روانه‌سازي‌ , در فارسی : پرتاب‌.

Launghing به چه معناست و Launghing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Launghing

براه‌ اندازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی براه‌ اندازي‌, ترجمه براه‌ اندازي‌, کلمات شبیه براه‌ اندازي‌ , روانه‌سازي‌ به لاتین , پرتاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها