ترجمه Lava در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گدازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توده‌ گداخته‌ اتشفشاني‌ , در فارسی : مواد مذاب‌ اتشفشاني‌.

Lava به چه معناست و Lava یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lava

گدازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گدازه‌, ترجمه گدازه‌, کلمات شبیه گدازه‌ , توده‌ گداخته‌ اتشفشاني‌ به لاتین , مواد مذاب‌ اتشفشاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها