ترجمه Lave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشيدن‌ , در فارسی : چكيدن‌ , به فارسی : شستشو كردن‌.

Lave به چه معناست و Lave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lave

ريختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريختن‌, ترجمه ريختن‌, کلمات شبیه ريختن‌ , كشيدن‌ به لاتین , چكيدن‌ به لاتین , شستشو كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها