ترجمه Laverock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای kral =. می باشد

Laverock به چه معناست و Laverock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laverock

kral =. به خارجی , ریشه انگلیسی kral =., ترجمه kral =., کلمات شبیه kral =.
دانلود فایل ها