خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30725 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30725','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30725 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lawgiver به فارسی

ترجمه Lawgiver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قانونگزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واضع‌ ايين‌ نامه‌ , در فارسی : شارع‌ , به فارسی : مقنن‌.

Lawgiver به چه معناست و Lawgiver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lawgiver

قانونگزار به خارجی , ریشه انگلیسی قانونگزار, ترجمه قانونگزار, کلمات شبیه قانونگزار , واضع‌ ايين‌ نامه‌ به لاتین , شارع‌ به لاتین , مقنن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: