ترجمه Lawmaker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قانون‌ گزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقنن‌.

Lawmaker به چه معناست و Lawmaker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lawmaker

قانون‌ گزار به خارجی , ریشه انگلیسی قانون‌ گزار, ترجمه قانون‌ گزار, کلمات شبیه قانون‌ گزار , مقنن‌. به لاتین
دانلود فایل ها