ترجمه Lawn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علفزار , در فارسی : مرغزار , به فارسی : باپارچه‌ صافي‌ كردن‌.

Lawn به چه معناست و Lawn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lawn

چمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چمن‌, ترجمه چمن‌, کلمات شبیه چمن‌ , علفزار به لاتین , مرغزار به لاتین , باپارچه‌ صافي‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها