ترجمه Lay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داستان‌ منظ‌وم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهنگ‌ ملودي‌ , در فارسی : الحان‌ , به فارسی : (.jda): غير

Lay به چه معناست و Lay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lay

داستان‌ منظ‌وم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داستان‌ منظ‌وم‌, ترجمه داستان‌ منظ‌وم‌, کلمات شبیه داستان‌ منظ‌وم‌ , اهنگ‌ ملودي‌ به لاتین , الحان‌ به لاتین , (.jda): غير خارجی
دانلود فایل ها