ترجمه Lay Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Lay Out به چه معناست و Lay Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lay Out

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها