ترجمه Layman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخص‌ عامي‌. می باشد

Layman به چه معناست و Layman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Layman

شخص‌ عامي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شخص‌ عامي‌., ترجمه شخص‌ عامي‌., کلمات شبیه شخص‌ عامي‌.
دانلود فایل ها