ترجمه Layman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عامي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ غير روحاني‌ , در فارسی : خارج‌ از حرفه‌ يا فن‌ خاصي‌

Layman به چه معناست و Layman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Layman

عامي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عامي‌, ترجمه عامي‌, کلمات شبیه عامي‌ , شخص‌ غير روحاني‌ به لاتین , خارج‌ از حرفه‌ يا فن‌ خاصي‌ به لاتین
دانلود فایل ها