ترجمه Leach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صافي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از صافي‌ گذراندن‌ , در فارسی : صافي‌ , به فارسی : شستن‌.

Leach به چه معناست و Leach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leach

صافي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صافي‌ كردن‌, ترجمه صافي‌ كردن‌, کلمات شبیه صافي‌ كردن‌ , از صافي‌ گذراندن‌ به لاتین , صافي‌ به لاتین , شستن‌. خارجی
دانلود فایل ها