ترجمه Leaf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌. می باشد

Leaf به چه معناست و Leaf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leaf

برگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌., ترجمه برگ‌., کلمات شبیه برگ‌.
دانلود فایل ها