ترجمه Leafage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egailof) برگها. می باشد

Leafage به چه معناست و Leafage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leafage

(egailof) برگها. به خارجی , ریشه انگلیسی (egailof) برگها., ترجمه (egailof) برگها., کلمات شبیه (egailof) برگها.
دانلود فایل ها