ترجمه Lean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاغر , در فارسی : نزار , به فارسی : نحيف‌ , سایر ترجمه ها : اندك‌ ضعيف‌ , كم‌ سود , بيحاصل‌

Lean به چه معناست و Lean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lean

داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داشتن‌, ترجمه داشتن‌, کلمات شبیه داشتن‌ , لاغر به لاتین , نزار به لاتین , نحيف‌ خارجی , اندك‌ در زبان , ضعيف‌انگلیسی , كم‌ سود , بيحاصل‌
دانلود فایل ها