ترجمه Leapfrog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از يكديگر بنوبت‌جلو زدن‌ , در فارسی : گريز زدن‌ , به فارسی : گره‌ گره‌

Leapfrog به چه معناست و Leapfrog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leapfrog

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , از يكديگر بنوبت‌جلو زدن‌ به لاتین , گريز زدن‌ به لاتین , گره‌ گره‌ خارجی
دانلود فایل ها