ترجمه Learned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عالم‌ , در فارسی : دانشمند , به فارسی : فاضل‌ , سایر ترجمه ها : عالمانه‌.

Learned به چه معناست و Learned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Learned

دانا به خارجی , ریشه انگلیسی دانا, ترجمه دانا, کلمات شبیه دانا , عالم‌ به لاتین , دانشمند به لاتین , فاضل‌ خارجی , عالمانه‌. در زبان
دانلود فایل ها