ترجمه Learner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يادگيرنده‌. می باشد

Learner به چه معناست و Learner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Learner

يادگيرنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يادگيرنده‌., ترجمه يادگيرنده‌., کلمات شبیه يادگيرنده‌.
دانلود فایل ها