ترجمه Learning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معرفت‌ , در فارسی : دانش‌ , به فارسی : يادگيري‌ , سایر ترجمه ها : اط‌لاع‌ فضل‌ وكمال‌.

Learning به چه معناست و Learning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Learning

فراگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراگيري‌, ترجمه فراگيري‌, کلمات شبیه فراگيري‌ , معرفت‌ به لاتین , دانش‌ به لاتین , يادگيري‌ خارجی , اط‌لاع‌ در زبان , فضل‌ وكمال‌.انگلیسی
دانلود فایل ها