ترجمه Least Squares در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچكترين‌ مربعات‌. می باشد

Least Squares به چه معناست و Least Squares یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Least Squares

كوچكترين‌ مربعات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كوچكترين‌ مربعات‌., ترجمه كوچكترين‌ مربعات‌., کلمات شبیه كوچكترين‌ مربعات‌.
دانلود فایل ها