ترجمه Leathery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرمي‌. می باشد

Leathery به چه معناست و Leathery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leathery

چرمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرمي‌., ترجمه چرمي‌., کلمات شبیه چرمي‌.
دانلود فایل ها