ترجمه Leave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عازم‌ شدن‌ , در فارسی : ترك‌ كردن‌ , به فارسی : (.iv): (fael) برگ‌ دادن‌.

Leave به چه معناست و Leave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leave

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , عازم‌ شدن‌ به لاتین , ترك‌ كردن‌ به لاتین , (.iv): (fael) برگ‌ دادن‌. خارجی
دانلود فایل ها