ترجمه Lechery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهوتراني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هرزگي‌.

Lechery به چه معناست و Lechery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lechery

شهوتراني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهوتراني‌, ترجمه شهوتراني‌, کلمات شبیه شهوتراني‌ , هرزگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها