ترجمه Lee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادپناه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمايت‌.

Lee به چه معناست و Lee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lee

بادپناه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بادپناه‌, ترجمه بادپناه‌, کلمات شبیه بادپناه‌ , حمايت‌. به لاتین
دانلود فایل ها