ترجمه Lee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سمت‌ پناه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انسوي‌ كشتي‌ كه‌ از باد در پناه‌ است‌

Lee به چه معناست و Lee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lee

سمت‌ پناه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی سمت‌ پناه‌ دار, ترجمه سمت‌ پناه‌ دار, کلمات شبیه سمت‌ پناه‌ دار , انسوي‌ كشتي‌ كه‌ از باد در پناه‌ است‌ به لاتین
دانلود فایل ها