ترجمه Leer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهي‌ , در فارسی : مجوف‌.

Leer به چه معناست و Leer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leer

خالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خالي‌, ترجمه خالي‌, کلمات شبیه خالي‌ , تهي‌ به لاتین , مجوف‌. به لاتین
دانلود فایل ها