ترجمه Left Hander در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ چپ‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ چپي‌.

Left Hander به چه معناست و Left Hander یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Left Hander

ادم‌ چپ‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ چپ‌ دست‌, ترجمه ادم‌ چپ‌ دست‌, کلمات شبیه ادم‌ چپ‌ دست‌ , دست‌ چپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها