ترجمه Legality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قانوني‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ابقت‌ با قانون‌ , در فارسی : رعايت‌ قانون‌.

Legality به چه معناست و Legality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legality

قانوني‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قانوني‌ بودن‌, ترجمه قانوني‌ بودن‌, کلمات شبیه قانوني‌ بودن‌ , مط‌ابقت‌ با قانون‌ به لاتین , رعايت‌ قانون‌. به لاتین
دانلود فایل ها