ترجمه Legion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لژيون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سپاه‌ رومي‌ , در فارسی : هنگ‌ , به فارسی : گروه‌.

Legion به چه معناست و Legion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legion

لژيون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لژيون‌, ترجمه لژيون‌, کلمات شبیه لژيون‌ , سپاه‌ رومي‌ به لاتین , هنگ‌ به لاتین , گروه‌. خارجی
دانلود فایل ها