ترجمه Legislation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ قاون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تدوين‌ وتصويب‌ قانون‌ , در فارسی : قانون‌.

Legislation به چه معناست و Legislation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legislation

وضع‌ قاون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌ قاون‌, ترجمه وضع‌ قاون‌, کلمات شبیه وضع‌ قاون‌ , تدوين‌ وتصويب‌ قانون‌ به لاتین , قانون‌. به لاتین
دانلود فایل ها