ترجمه Legislative Council در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيئت‌ عالي‌ مقننه‌ در انگليس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجلس‌ مقننه‌.

Legislative Council به چه معناست و Legislative Council یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legislative Council

هيئت‌ عالي‌ مقننه‌ در انگليس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هيئت‌ عالي‌ مقننه‌ در انگليس‌, ترجمه هيئت‌ عالي‌ مقننه‌ در انگليس‌, کلمات شبیه هيئت‌ عالي‌ مقننه‌ در انگليس‌ , مجلس‌ مقننه‌. به لاتین
دانلود فایل ها