ترجمه Legitimacy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برحق‌ بودن‌ , در فارسی : حقانيت‌ , به فارسی : قانوني‌ بودن‌.

Legitimacy به چه معناست و Legitimacy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legitimacy

درستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درستي‌, ترجمه درستي‌, کلمات شبیه درستي‌ , برحق‌ بودن‌ به لاتین , حقانيت‌ به لاتین , قانوني‌ بودن‌. خارجی
دانلود فایل ها