ترجمه Legman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خبرنگار محلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پادو.

Legman به چه معناست و Legman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legman

خبرنگار محلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خبرنگار محلي‌, ترجمه خبرنگار محلي‌, کلمات شبیه خبرنگار محلي‌ , پادو. به لاتین
دانلود فایل ها