خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31008 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31008','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31008 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lei به فارسی

ترجمه Lei در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مياويزند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردن‌بند گل‌.

Lei به چه معناست و Lei یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lei

مياويزند به خارجی , ریشه انگلیسی مياويزند, ترجمه مياويزند, کلمات شبیه مياويزند , گردن‌بند گل‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: