ترجمه Leister در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهي‌ گرفتن‌. می باشد

Leister به چه معناست و Leister یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leister

ماهي‌ گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماهي‌ گرفتن‌., ترجمه ماهي‌ گرفتن‌., کلمات شبیه ماهي‌ گرفتن‌.
دانلود فایل ها