ترجمه Leisure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تن‌ اسايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسودگي‌ , در فارسی : فرصت‌ , به فارسی : مجال‌ , سایر ترجمه ها : وقت‌ كافي‌ فراغت‌.

Leisure به چه معناست و Leisure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leisure

تن‌ اسايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تن‌ اسايي‌, ترجمه تن‌ اسايي‌, کلمات شبیه تن‌ اسايي‌ , اسودگي‌ به لاتین , فرصت‌ به لاتین , مجال‌ خارجی , وقت‌ كافي‌ در زبان , فراغت‌.انگلیسی
دانلود فایل ها