ترجمه Lemma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدمه‌موضوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صغراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ , در فارسی : كبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌

Lemma به چه معناست و Lemma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lemma

مقدمه‌موضوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقدمه‌موضوع‌, ترجمه مقدمه‌موضوع‌, کلمات شبیه مقدمه‌موضوع‌ , صغراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ به لاتین , كبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌ به لاتین
دانلود فایل ها