ترجمه Lemon Yellow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ زرد ليمويي‌. می باشد

Lemon Yellow به چه معناست و Lemon Yellow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lemon Yellow

رنگ‌ زرد ليمويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ زرد ليمويي‌., ترجمه رنگ‌ زرد ليمويي‌., کلمات شبیه رنگ‌ زرد ليمويي‌.
دانلود فایل ها