ترجمه Lemur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميمون‌ لمور. می باشد

Lemur به چه معناست و Lemur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lemur

ميمون‌ لمور. به خارجی , ریشه انگلیسی ميمون‌ لمور., ترجمه ميمون‌ لمور., کلمات شبیه ميمون‌ لمور.
دانلود فایل ها