ترجمه Lenticulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فيلم‌ نموداركردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منفذدار.

Lenticulate به چه معناست و Lenticulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lenticulate

فيلم‌ نموداركردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فيلم‌ نموداركردن‌, ترجمه فيلم‌ نموداركردن‌, کلمات شبیه فيلم‌ نموداركردن‌ , منفذدار. به لاتین
دانلود فایل ها