ترجمه Lenticulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد عدسي‌. می باشد

Lenticulation به چه معناست و Lenticulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lenticulation

ايجاد عدسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد عدسي‌., ترجمه ايجاد عدسي‌., کلمات شبیه ايجاد عدسي‌.
دانلود فایل ها