ترجمه Lentil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) عدس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دانه‌ عدس‌ , در فارسی : منجو , به فارسی : مرجمك‌.

Lentil به چه معناست و Lentil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lentil

(گ‌.ش‌.) عدس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) عدس‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) عدس‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) عدس‌ , دانه‌ عدس‌ به لاتین , منجو به لاتین , مرجمك‌. خارجی
دانلود فایل ها