ترجمه Leopardess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ پلنگ‌. می باشد

Leopardess به چه معناست و Leopardess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leopardess

ماده‌ پلنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ پلنگ‌., ترجمه ماده‌ پلنگ‌., کلمات شبیه ماده‌ پلنگ‌.
دانلود فایل ها