ترجمه Leper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جذامي‌ , در فارسی : مبتلا به‌ جذام‌.

Leper به چه معناست و Leper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leper

خوره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوره‌, ترجمه خوره‌, کلمات شبیه خوره‌ , جذامي‌ به لاتین , مبتلا به‌ جذام‌. به لاتین
دانلود فایل ها