ترجمه Lepidopteran در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاو بيدهااز اين‌ رسته‌اندaretpodipel). می باشد

Lepidopteran به چه معناست و Lepidopteran یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lepidopteran

هاو بيدهااز اين‌ رسته‌اندaretpodipel). به خارجی , ریشه انگلیسی هاو بيدهااز اين‌ رسته‌اندaretpodipel)., ترجمه هاو بيدهااز اين‌ رسته‌اندaretpodipel)., کلمات شبیه هاو بيدهااز اين‌ رسته‌اندaretpodipel).
دانلود فایل ها