ترجمه Lepidote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاي‌ شوره‌. می باشد

Lepidote به چه معناست و Lepidote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lepidote

هاي‌ شوره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هاي‌ شوره‌., ترجمه هاي‌ شوره‌., کلمات شبیه هاي‌ شوره‌.
دانلود فایل ها