ترجمه Lesbian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ ط‌بق‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ دفع‌ شهوت‌ يك‌ زن‌ با زن‌

Lesbian به چه معناست و Lesbian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lesbian

وابسته‌ به‌ ط‌بق‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ ط‌بق‌ زني‌, ترجمه وابسته‌ به‌ ط‌بق‌ زني‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ ط‌بق‌ زني‌ , وابسته‌ به‌ دفع‌ شهوت‌ يك‌ زن‌ با زن‌ به لاتین
دانلود فایل ها