ترجمه Lesion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غبن‌ (nbahg) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيان‌ حاصله‌ در اثر عدم‌ اجراي‌ عقدي‌

Lesion به چه معناست و Lesion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lesion

غبن‌ (nbahg) به خارجی , ریشه انگلیسی غبن‌ (nbahg), ترجمه غبن‌ (nbahg), کلمات شبیه غبن‌ (nbahg) , زيان‌ حاصله‌ در اثر عدم‌ اجراي‌ عقدي‌ به لاتین
دانلود فایل ها