ترجمه Lessee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستاجر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجاره‌ دار , در فارسی : اجاره‌ نشين‌.

Lessee به چه معناست و Lessee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lessee

مستاجر به خارجی , ریشه انگلیسی مستاجر, ترجمه مستاجر, کلمات شبیه مستاجر , اجاره‌ دار به لاتین , اجاره‌ نشين‌. به لاتین
دانلود فایل ها