ترجمه Lethargic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيحال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سست‌.

Lethargic به چه معناست و Lethargic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lethargic

بيحال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيحال‌, ترجمه بيحال‌, کلمات شبیه بيحال‌ , سست‌. به لاتین
دانلود فایل ها